Tulips.gr

Soil analysis

During the first year of TULIPS.GR, 17 soil samples of Greek tulip species were collected and analyzed in order to determine their basic needs in macro- and micronutrients:

Στα δείγματα προσδιορίστηκαν η κοκκομετρική σύσταση με την μέθοδο του πυκνομέτρου, η ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (IAK) με την μέθοδο ISO23470 (2007), το pH σε 1:2 αιώρημα με νερό και η περιεκτικότητα των εδαφών σε οργανικό C (OC) με την μέθοδο της υγρής οξείδωσης, σε ολικό N με την μέθοδο Kjeldahl και σε CaCO3 με αυτόματο ασβεστόμετρο. Επίσης, προσδιορίστηκαν η περιεκτικότητα των εδαφών στα διαθέσιμα μακροθρεπτικά στοιχεία ΝΟ3-Ν και ΝΗ4-Ν με την μέθοδο του KCl, Ρ με την μέθοδο Olsen, K, Na, Ca και Mg με την μέθοδο του CH3COONH4 και στα διαθέσιμα μικροθρεπτικά στοιχεία Cu, Zn, Fe και Mn με την μέθοδο του DTPA και Β με την μέθοδο του ζέοντος ύδατος. Επιπλέον παρασκευάστηκε πάστα εδάφους και μετά από εξισορρόπηση παραλήφθηκε το εκχύλισμα κορεσμού και σε αυτό προσδιορίστηκαν η ηλεκτρική αγωγιμότητα (ECse) και τα υδατοδιαλυτά Na, Ca και Mg και υπολογίστηκε ο λόγος προσροφημένου Na (SAR). Για τους αναλυτικούς προσδιορισμούς των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι φασματοφωτομετρίας υπεριώδους-ορατού, φασματοφωτομετρίας ατομικής απορρόφησης και φλογοφωτομετρίας, ανάλογα με το στοιχείο. Όλες οι αναλύσεις έγιναν σε τρεις (3) επαναλήψεις.